Giám đốc
Thạc sỹ luật Đại học The West of England, Vương quốc Anh
091 308 2655
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Luật Hà Nội
098 908 0986
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp
090 470 7671
Cố vấn cấp cao
Luật sư, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan)
090 227 4466
Top 100 Lawyers
Asialaw 2019