Giám đốc
Thạc sỹ luật Đại học The West of England, Vương quốc Anh
091 308 2655
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Luật Hà Nội
098 908 0986
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp
090 470 7671
Cố vấn cao cấp
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan)
090 227 4466
Luật sư thành viên
Tiến sỹ luật, Australia
0912618334
Asialaw 2019
Legal 500 2019