LS. Triệu Thị Thanh Hương
Ngày đăng:01:57 - 25/01/2022 Lượt xem: 6.436
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Luật Hà Nội
098 908 0986
Số năm kinh nghiệm
25 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp
Đoàn Luật sư Hà Nội; 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Luật sư quốc tế;
Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương.
 
Trình độ ngoại ngữ
Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Lĩnh vực
Luật sư Triệu Thị Thanh Hương có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại, tài chính, bảo hiểm, thương mại quốc tế, đầu tư ra nước ngoài, bất động sản và M&A.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019