LS. Phạm Lê Vinh
Ngày đăng:01:57 - 25/01/2022 Lượt xem: 7.463
Cố vấn cấp cao
Luật sư, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan)
090 227 4466
Số năm kinh nghiệm
27 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp
Đoàn Luật sư Hà Nội; 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Luật sư quốc tế;
Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương.
 
Trình độ ngoại ngữ
Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Lĩnh vực
Luật sư Vinh có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, bất động sản, xây dựng, phòng vệ thương mại, các hàng rào thuế quan và phi thuế quan thương mại xuyên biên giới và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Luật sư Vinh thường xuyên tham gia hoạt động nghiên cứu, góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tham gia giảng dạy các khóa đào tạo chuyên sâu do một số cơ sở đào tạo tổ chức như Học viện Tư pháp, Trường Bồi dưỡng cán bộ Công Thương và có nhiều đóng góp tại các hội thảo khoa học do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan của Chính phủ tổ chức.
Top 100 Lawyers
Asialaw 2019