LS. Dương Quang Long
Ngày đăng:11:56 - 02/11/2018 Lượt xem: 1.896
Giám đốc
Thạc sỹ luật Đại học The West of England, Vương quốc Anh
091 308 2655

Số năm kinh nghiệm

20 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp

Đoàn Luật sư Hà Nội;
Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
Hội Luật gia Việt Nam;
Hiệp hội Luật sư quốc tế;
Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương.

Trình độ ngoại ngữ

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Danh hiệu

Luật sư Dương Quang Long được nhiều Tạp chí luật quốc tế (Asialaw, IFLR...) đánh giá là “Luật sư hàng đầu” (Leading Lawyer) trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, bất động sản, Công nghệ - Truyền thông - Viễn thông (TMT), đầu tư và kinh doanh thương mại tại thị trường Việt Nam.

Lĩnh vực

Luật sư Long có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, phát triển cơ sở hạ tầng và PPP, bất động sản, xây dựng, năng lượng, viễn thông, lao động và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.


Asialaw 2019
Legal 500 2019