LS. Dương Quang Long
Ngày đăng:09:40 - 24/02/2020 Lượt xem: 3.561
Giám đốc
Thạc sỹ luật Đại học The West of England, Vương quốc Anh
091 308 2655

Số năm kinh nghiệm
22 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp
Đoàn Luật sư Hà Nội; 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Luật sư quốc tế;
Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương.

Trình độ ngoại ngữ
Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Danh hiệu
Luật sư Dương Quang Long được các tạp chí luật quốc tế đánh giá là một trong những luật sư hàng đầu tại Việt Nam.

Lĩnh vực
Luật sư Long có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, bất động sản và xây dựng, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), phát triển cơ sở hạ tầng và PPP, đấu thầu, năng lượng, công nghệ và viễn thông, lao động và giải quyết tranh chấp.


Asialaw 2019
asialaw - Leading Lawyers