LS. Nguyễn Thành Long
Ngày đăng:01:56 - 25/01/2022 Lượt xem: 4.314
Luật sư thành viên
Đại học Nagoya (Nhật Bản), Khoa Luật, Trung tâm Pháp luật Nhật Bản
Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật quốc tế, Cử nhân luật
097 1954 351
Số năm kinh nghiệm
12 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp
Đoàn Luật sư Hà Nội; 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Luật sư quốc tế;
Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương.

Trình độ ngoại ngữ
Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Lĩnh vực
Luật sư Nguyễn Thành Long có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực đầu tư, hoạt động doanh nghiệp và mua bán & sáp nhập (M&A), thị trường vốn, tài chính - ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.
Top 100 Lawyers
Asialaw 2019