LS. Nguyễn Bảo Huy
Ngày đăng:11:02 - 02/11/2018 Lượt xem: 1.844
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp
090 470 7671
Số năm kinh nghiệm

16 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp
 
Đoàn Luật sư Hà Nội; 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Luật sư quốc tế;
Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương.
 
Trình độ ngoại ngữ

Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp

Danh hiệu

Luật sư Nguyễn Bảo Huy được Tạp chí luật Legal 500 và một số tạp chí luật quốc tế uy tín khác đề cử cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Lĩnh vực

Luật sư Nguyễn Bảo Huy có nhiều kinh nghiệm tư vấn các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và PPP, xây dựng, giao thông, bất động sản, viễn thông và công nghệ thông tin, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, M&A, thuế và giải quyết tranh chấp.

Asialaw 2019
Legal 500 2019