LS. Phạm Lê Vinh
Ngày đăng:11:01 - 02/11/2018 Lượt xem: 2.488
Cố vấn cao cấp
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan)
090 227 4466
Số năm kinh nghiệm

23 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp
 
Đoàn Luật sư Hà Nội; 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội luật sư châu Á - Thái Bình Dương;
Hội Luật sư Thương Mại Quốc Tế.
 
Trình độ ngoại ngữ

Sử dụng tiếng Anh thành thạo

Lĩnh vực

Luật sư Vinh có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, bất động sản, phòng vệ thương mại, các hàng rào thuế quan và phi thuế quan thương mại xuyên biên giới và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Luật sư Vinh thường xuyên tham gia hoạt động nghiên cứu, góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tham gia giảng dạy các khóa đào tạo chuyên sâu do một số cơ sở đào tạo tổ chức như Học viện Tư pháp, Trường Bồi dưỡng cán bộ Công Thương và có nhiều đóng góp tại các hội thảo khoa học do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan của Chính phủ tổ chức.
Asialaw 2019
Legal 500 2019