LS. Triệu Thị Thanh Hương
Ngày đăng:11:02 - 02/11/2018 Lượt xem: 1.428
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Luật Hà Nội
098 908 0986
Số năm kinh nghiệm

20 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp

Đoàn Luật sư Hà Nội; 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương
 
Trình độ ngoại ngữ

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Lĩnh vực

Luật sư Triệu Thị Thanh Hương có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại, thương mại quốc tế, đầu tư ra nước ngoài, bất động sản và M&A.

Asialaw 2019
Legal 500 2019