LS. Nguyễn Bảo Huy
Ngày đăng:01:57 - 25/01/2022 Lượt xem: 7.176
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp
090 470 7671
Số năm kinh nghiệm
21 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp
Đoàn Luật sư Hà Nội; 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Luật sư quốc tế;
Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương.
 
Trình độ ngoại ngữ
Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp

Danh hiệu
Luật sư Nguyễn Bảo Huy được Tạp chí luật Legal 500 và một số tạp chí luật quốc tế uy tín khác đề cử cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Lĩnh vực
Luật sư Nguyễn Bảo Huy có nhiều kinh nghiệm tư vấn các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và PPP, xây dựng, giao thông, bất động sản, viễn thông và công nghệ thông tin, M&A, và giải quyết tranh chấp.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019