Bảo hiểm
Ngày đăng:09:16 - 13/03/2018 Lượt xem: 777

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn khung pháp lý về kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam;

  • Tư vấn hoàn thiện hợp đồng bảo hiểm;

  • Tư vấn đàm phán hợp đồng phân phối bảo hiểm bancassurance giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng;

  • Tư vấn về hoạt động chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam;

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Asialaw 2019
Legal 500 2019