Tài chính, ngân hàng, thị trường vốn và tài trợ dự án
Ngày đăng:09:52 - 10/03/2018 Lượt xem: 5.412

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn xây dựng hoặc rà soát các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài trợ dự án;

  • Tư vấn các giao dịch tái cấu trúc vốn;

  • Tư vấn và soạn thảo các văn bản tài chính, thư tín dụng, văn bản hỗ trợ tín dụng, cầm cố và thế chấp;

  • Tư vấn và soạn thảo các văn bản về phát hành các loại trái phiếu riêng lẻ, chào mua công khai trái phiếu;

  • Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn bao gồm: phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát hành trái phiếu chính phủ, bảo lãnh phát hành và chứng khoán hóa.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019