Giải quyết tranh chấp
Ngày đăng:09:16 - 13/03/2018 Lượt xem: 6.084

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn về trình tự, thủ tục tố tụng, chiến lược đàm phán và giải quyết tranh chấp với bên tranh chấp;

  • Gặp mặt và làm việc với bên tranh chấp để đàm phán giải quyết tranh chấp;

  • Đại diện cho khách hàng trong quá trình tố tụng tại Tòa án Việt Nam và các trung tâm trọng tài, bao gồm Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế London (LCIA),…

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong giai đoạn thi hành phán quyết của tòa án, trọng tài.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019