Dự án ODA và viện trợ phi chính phủ
Ngày đăng:09:50 - 10/03/2018 Lượt xem: 5.555

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát các điều ước quốc tế về ODA và các thoả thuận quốc tế ký kết với các nhà tài trợ nước ngoài;

  • Tư vấn cho các ban quản lý dự án soạn thảo, rà soát, thương thảo hợp đồng với các nhà thầu trong nước và quốc tế;

  • Nghiên cứu, đánh giá kết quả các dự án ODA, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tư cách là các chuyên gia độc lập;

  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến các dự án ODA, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019