Thương mại quốc tế
Ngày đăng:09:49 - 10/03/2018 Lượt xem: 5.044

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn cấu trúc pháp lý và tính hợp pháp của các giao dịch thương mại quốc tế;

  • Tư vấn, soạn thảo hoặc rà soát hợp đồng, thỏa thuận thương mại quốc tế;

  • Tư vấn, đánh giá và hỗ trợ kiểm tra tư cách pháp lý của các chủ thể tham gia giao dịch thương mại quốc;

  • Tư vấn về các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, thỏa thuận thương mại quốc tế;

  • Tư vấn về các điều kiện và hệ quả của việc chấm dứt hợp đồng, thỏa thuận thương mại quốc tế;

  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019