Đấu thầu
Ngày đăng:01:33 - 23/02/2020 Lượt xem: 3.502

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn xây dựng hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà thầu;
  • Hỗ trợ chấm thầu;
  • Tư vấn xử lý các tình huống phức tạp trong đấu thầu.
Top 100 Lawyers
Asialaw 2019