Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Ngày đăng:09:17 - 13/03/2018 Lượt xem: 5.508

Vina Legal cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài các dịch vụ sau:

  • Tư vấn các điều kiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc các quy định của pháp luật Việt Nam;

  • Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp tại Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài;

  • Hỗ trợ khách hàng xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập pháp nhân tại Việt Nam;

  • Tư vấn về quản trị doanh nghiệp tại công ty con của nhà đầu tư tại Việt Nam;

  • Rà soát hợp đồng với bên cho thuê đất, nhà thầu và các đối tác kinh doanh khác;

  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019