Lao động
Ngày đăng:09:52 - 10/03/2018 Lượt xem: 5.943

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Xây dựng, rà soát thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, sổ tay công ty;

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình tuyển dụng, thực hiện hợp đồng với người lao động;

  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động;

  • Hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp lao động với người lao động.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019