Thuế
Ngày đăng:09:51 - 10/03/2018 Lượt xem: 4.652

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn khung pháp lý về thuế trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh khác nhau;

  • Tư vấn giải pháp tối ưu về thuế trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với pháp luật Việt Nam;

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến các hiệp định tránh đánh thuế hai lần;

  • Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019