Công nghệ, truyền thông và viễn thông (TMT)
Ngày đăng:09:16 - 13/03/2018 Lượt xem: 5.835

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn cho khách hàng về các quy định pháp luật trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông tại Việt Nam;

  • Tư vấn cho khách hàng về các điều kiện và thủ tục để cung cấp các dịch vụ liên quan đến viễn thông, trò chơi trực tuyến, thương mại điện tử và các dịch vụ TMT khác;

  • Tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp TMT nước ngoài;

  • Tư vấn khung pháp lý về cung cấp dịch vụ TMT tại thị trường nước ngoài;

  • Tư vấn các thủ tục pháp lý để xin các loại giấy phép trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019