Các dự án phát triển hạ tầng và đối tác công tư (PPP)
Ngày đăng:09:16 - 13/03/2018 Lượt xem: 5.126

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn khung pháp lý về phát triển các dự án hạ tầng tại Việt Nam;

  • Tư vấn khung pháp lý về đầu tư các dự án phát triển hạ tầng theo hình thức đối tác công – tư (PPP);

  • Tư vấn quy trình lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng nói cho và dự án PPP nói riêng;

  • Tư vấn soạn thảo, rà soát và đàm phán các hợp đồng liên quan đến phát triển hạ tầng và PPP;

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khác trong quá trình thực hiện các dự án phát triển hạ tầng.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019