Dịch vụ tư vấn thường xuyên
Ngày đăng:11:05 - 26/06/2020 Lượt xem: 4.534

Vina Legal hỗ trợ khách hàng giải quyết tất cả các vướng mắc pháp lý phát sinh trong hoạt động hàng ngày như hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ; rà soát các hợp đồng thương mại; các vướng mắc phát sinh với các đối tác, cơ quan quản lý nhà nước và người lao động; các rủi ro pháp lý trong các dự án đầu tư; các vấn đề liên quan đến thuế, lao động, bảo hiểm xã hội,…

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019