Bất động sản và xây dựng
Ngày đăng:07:09 - 17/03/2018 Lượt xem: 576

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn khung pháp lý về kinh doanh bất động sản và xây dựng tại Việt Nam;

  • Tư vấn thủ tục đầu tư và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế tại Việt Nam;

  • Tư vấn thủ tục đầu tư xây dụng các dự án nhà ở thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê tại Việt Nam;

  • Tư vấn xây dựng hợp đồng xây dựng nói chung và hợp đồng xây dựng dựa trên cơ sở mẫu hợp đồng FIDIC nói riêng;

  • Tư vấn xây dựng, đàm phán hợp đồng EPC;

  • Tư vấn thủ tục pháp lý chuyển nhượng các dự án bất động sản.

Asialaw 2019
Legal 500 2019