LS. Nguyễn Tuấn
Ngày đăng:11:02 - 02/11/2018 Lượt xem: 1.460
Luật sư thành viên
Tiến sỹ luật, Australia
0912618334

Số năm kinh nghiệm

21 năm

Thành viên của các hội nghề nghiệp

Đoàn Luật sư Hà Nội; 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương.
 
Trình độ ngoại ngữ

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Lĩnh vực

Luật sư Tuấn có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, TMT, thương mại quốc tế, hợp đồng, lao động và vận động xây dựng chính sách.

Asialaw 2019
Legal 500 2019