"...rất nhiệt tình, chuyên nghiệp và có trách nhiệm." - Legal 500 Asia Pacific (2024)
"...rất nhiệt tình, chuyên nghiệp và có trách nhiệm." - Legal 500 Asia Pacific (2024)
Kinh nghiệm tư vấn các giao dịch phức tạp
Kinh nghiệm tư vấn các giao dịch phức tạp
Tư vấn các giao dịch xuyên biên giới
Tư vấn các giao dịch xuyên biên giới

03 ĐẶC TRƯNG CỦA HÃNG LUẬT VINA LEGAL

Vina Legal là hãng luật cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện với chất lượng cao cho các tập đoàn kinh tế Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Tạp chí luật uy tín Legal 500 Asia Pacific đã đánh giá Vina Legal là một trong trong hãng luật hàng đầu tại Việt Nam. Vina Legal cũng là một trong những thành viên tích cực của Câu lạc bộ Luật sư thương mại Việt Nam.
01
Vina Legal cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện giúp giải quyết tất cả các nhu cầu pháp lý phát sinh của doanh nghiệp.
Xem thêm
02
Các luật sư của Vina Legal có kinh nghiệm giải quyết các giao dịch lớn và phức tạp, đặc biệt các giao dịch có yếu tố nước ngoài.
Xem thêm
03
Vina Legal cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên linh hoạt và trở thành đối tác dài hạn của khách hàng doanh nghiệp.
Xem thêm

Giới thiệu chung

Vina Legal là hãng luật cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện với chất lượng cao cho các tập đoàn kinh tế Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Tạp chí luật uy tín Legal 500 Asia Pacific đã đánh giá Vina Legal là một trong những hãng luật hàng đầu tại Việt Nam. Vina Legal cũng là một trong những thành viên tích cực của Câu lạc bộ Luật sư thương mại Việt Nam.
Giám đốc
Thạc sỹ luật Đại học The West of England, Vương quốc Anh
091 308 2655
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Luật Hà Nội
098 908 0986
Luật sư thành viên
Thạc sỹ luật Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp
090 470 7671
Luật sư thành viên
Đại học Nagoya (Nhật Bản), Khoa Luật, Trung tâm Pháp luật Nhật Bản
Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật quốc tế, Cử nhân luật
097 1954 351
Cố vấn cấp cao
Luật sư, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan)
090 227 4466
Top 100 Lawyers
Asialaw 2019