Bán hàng đa cấp
Ngày đăng:01:32 - 23/02/2020 Lượt xem: 3.659
Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:
  • Tư vấn khung pháp lý về hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam;
  • Tư vấn thủ tục đề nghị cấp các loại giấy phép có liên quan;
  • Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động để bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Tư vấn các quy định pháp luật về thuế trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.
Top 100 Lawyers
Asialaw 2019