Sở hữu trí tuệ
Ngày đăng:09:15 - 13/03/2018 Lượt xem: 5.269

Vina Legal cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

  • Tư vấn cho doanh nghiệp các đối tượng cần đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước;

  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế;

  • Hỗ trợ khách hàng theo dõi, duy trì bảo hộ đối với các quyền sở hữu trí tuệ đã đăng ký;

  • Tư vấn xử lý các trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019