Đăng ký các loại giấy phép
Ngày đăng:09:52 - 10/03/2018 Lượt xem: 4.907

Vina Legal hỗ trợ cho khách hàng đăng ký các loại giấy phép cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn như:

  • Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa (xuất, nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ);

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

  • Giấy phép kinh doanh rượu;

  • Giấy phép lao động;

  • Thẻ tạm trú, thị thực,…

Top 100 Lawyers
Asialaw 2019